Erdélyi Lili Ada

A Nap Kapuja 

Lélekregény

A Regény leginkább a mágikus realizmus körébe sorolható.
A visszatérő jelek, álmok sokunkat terelgetnek és visznek merőben új utakra...
Érezzük, tudjuk, hogy lépnünk kéne, "de, de, de..." halogatunk mindig a még jobb pillanatra várva... Míg kifogy talpunk alólunk az Életünk Útja...
Mindannyiónkat foglalkoztat - kimondva, kimondatlanul -, hogy vajon meddig tart ez az utunk, amit ÉLETnek nevezünk.

Created with Sketch.

Halál-e az, amit annak nevezünk? Mi lesz velünk, amikor kilépünk a testünkből és a Föld nevű bolygóról, a jól belakott kis otthonunkból?
Mi is a helyzet a Szerelemmel, a sejtelmes taszítva vonzó egymásra ismerésekkel, az aggódó kapcsolati kötődéseinkkel, a távkötődésekkel, vagy a bénító szorongásainkkal és a felszabadító(nak tűnő) föl-fölvillanó megvilágosodásainkkal?Csupa rejtélyes kérdés és tapasztalás sugallta válasz, amit az álmai után “világgá ment” főszereplő a Föld egyik délibábszerű városában él meg. Méghozzá úgy, hogy az álmából “életbe lépett” Mesterével, mellette dolgozhat a kórház bonctanán, ahol széppé magasztosult, de már kihűlt élettörténetekkel találkozik…A külvilági eseményekkel együtt zajló mélyen önvizsgáló lelki folyamatokat kísérő Olvasónak egyre több sejtése merülhet föl az arról, hogy vajh’ hol is járhatunk a főszereplővel Benvenutával…

Horváth Gábor Miklós recenziója

Olvasói visszajelzések

“Magával ragad. Vele együtt érzünk hangokat, látunk illatokat, tapintunk színeket. Utazunk Vele a téren- és időn át, Benne és Önmagunkban. Sorai által ritmusok-, képek kelnek életre, dallamok-, illatok-, színek- és fények elevenednek meg.
Nem tudok betelni vele. Fél év alatt másodszor olvasom-, élem- és érzem át Lili Ada lélekregényét.
Vannak mondatai, amelyek rabul ejtenek. Beléjük merülve ringatózom dallamaikon, ízlelem őket csodálattal újra és újra:
Drága Lili Ada! Köszönöm Neked ezt a dallamokba rajzolt, bölcsen ringató csodát!”
Szeretettel: Huszti Gabriella

* * *

“Köszönöm, hogy olvashattam, csodálatos írás, Mestermű!
A regény többdimenziós történet, igazi különlegesség. Az író észrevétlenül vezet a dimenziók között, lélekfüzérek gyöngysorán át láttat és ad tanulságokat, végiggondolandó mestermondatokat, ami visszacseng a lelkünkben, még napok múltán is.
A regény olvasása közben a saját élettörténetünk párhuzamba kerül a cselekménnyel. Olyannyira, hogy óvatosabban vesszük a levegőt, szinte faljuk a regényt, kíváncsian várjuk a szereplők egyéni történetét, a további fordulatokat. Néha fel kell pillantanunk, meg kell állni egy percre, mert a tudatalattink mélyében lévő tartalmakat hoz felszínre egy-egy mondat, Felismerések, Rálátások sorozata éri az embert.
A főhősnő történetén keresztül meglátunk-megértünk olyan alapfogalmakat, – ami minden Úton lévőt foglalkoztat- a Karma, a Sors, a Választások lehetősége az ember egyéni sorsában, életútja során.
Nagy kérdések az élet misztériumában. Jól döntünk, merre menjünk?
Nagy utazásra, visz bennünket az írónő. Bölcsen tanít, apró lélekrezdüléseket is érzékeltető írói stílusával, mesterien szövőtt mondataival, játékos szófordulataival, színes életképeivel, a szereplők érzékletes jellemével, a belső vivódásaikkal, a véletleneknek tűnő események láncolatának elmesélésével.
A regény végén az írónő felfedi a Titkot. (Nem árulom el, mindenki járjon utána!)
Csodás és igen tanulságos utazásban lesz része annak, aki kézbe veszi a könyvet!
Szívem mélyéről köszönöm, köszönöm, köszönöm! 🙏🙏🙏
Nagyon tetszett.
Mestermű.
Ajánlom mindenkinek! ❤️❤️❤️” Gál Ágnes (Böbe)

Félszegség és vonzódás, józanság és szenvedély, költői látás és képzelődés, titkok és jelek, majd a viszonosságok végtelenbe vezető szálai. Végsősoron mégiscsak az egyetlen égető kérdésnek, a létezés és a nemlétezés kérdésének óvatos és türelmes körüljárása, a titkok könnyűkezű felnyitása, kibontása. Ez A Nap Kapuja igen jelentős teljesítménye.
Mert nehéz ám ezt az utat a magasban – egyetlen hajszálvékony fénysugár világosságánál – botlás nélkül bejárni. Minden egyes lépésnél szörnyűséges közhelyekbe zuhanhat az ember, a legsötétebb mélységekben találhatja magát. Lili Ada elkerüli a csapdákat. Bölcs tartózkodással, finom érzékkel bontogatja a titkok burkát. Keveseknek sikerül ez a mutatvány!

Sári László

író, műfordító, orientalista, rádiós szerkesztő

* * *

… Szepes Mária lelki hangját is véltem hallani a sorok között – az Ő regényeinek is híve vagyok már régóta.
Köszönöm, hogy lelke kohójából e gyöngyszemet megismerhettem – régen várok már egy ilyen LélekRegényre.
Marika

Míves, igényes munka, amely az elvarázsolt, különös női főszereplő álmainak, vágyainak szemüvegén át láttatja, az ő szemén keresztül valóban rendkívülinek tetsző világot, amiben még a hullák és a klorofolmszag is valamilyen pasztell ragyogást kapnak, s mindennek saját, szinte árnyék nélküli fénye van. Mégis, adekvát a forma, nem lépi át a giccshatárt, mert minden egyes mondat gondosan formált, kellő mérlegelés eredménye, ugyanakkor nem veszíti el a történet sem a lendületét, mindvégig érdkelődéssel figyeljük ennek az elvarázsolt lelkű fiatal nőnek a sorsát, választásait.

Illės Klára

irodalomtanár, irodalmi szerkesztő, népművelő

* * *

Nagyon szépen köszönöm a csodát és gratulálok, még sok ilyet alkossatok együtt!!!
Három napig tartott, míg elolvastam, de legszívesebben le se tettem volna…
Szavakkal nem tudom leírni az élményt, amit Zelei Erzsébet írt, mint olvasói visszajelzést, azt leírhatnám szó szerint… Köszönöm, nagyon hálás vagyok érte!!!

Zsóka

Pár sorban szeretném megköszönni Nektek ezt a csodát, amit nem tudtam letenni.
Nagyon élveztem minden sorodat!
Hihetetlen hatások és bevillanások értek az írásaid által. Az egész levelezés… a jelen, múlt és a sejtelmes jövő, mely az utunk része. A jelek, a kapcsolódások…
Fantasztikus minden!
Kedves lelkemnek, szívemnek, tudatomnak, – önmagamnak a visszaigazolás.
Boldogsággal tölt el az a reményteli várakozás, melyben hasonlókat átélve, érezve, erőt adsz nekem.
Hiszen mindannyian úton vagyunk, botladozunk…
Szükségünk van tanítókra. A MESTERRE.
Te is az vagy.
Átéltem az összes élményedet…, s nagyon elhittem azt is ami mindezekből következik.
Ahogy vezetsz minket, az érzelmi világunk is tágul. Nyílik sorra az összes elfelejtett, illetve jó mélyre elásott, ki nem mondott szó… egy megnyugtató, csodát tevő őszinte kitárulkozás. 
Akinek vannak kifinomúlt antennái ezt mind érzik. Figyelnek a másikra, a jelekre, fejtegetik és haladnak.
Nem tudom magam jól kifejezni, csak érzem mit szeretnék elmondani…, de az inkább “áradás” lenne.
A lelkem hálával telve árad …
Feléd – Felétek.

Zelei Erzsébet

“fénymadár” költő

Erdélyi Lili Ada

Egyszerre vagyok újságíró és személyiségelemző. Végül is valahogyan minden riporter míveli ezt. Jómagam azonban mindig még több fölfedezésre akartam jutni pl. egy-egy személyiség adottságainak és hivatásának ok-okozati összefüggései, motivációi, sorsútbéli kanyarulataival kapcsolatosan…

Hatodik könyvem A Nap Kapuja, ami 9 évig várta a megjelenést, mint a jó bor érett a fiókban, hogy a Neki megfelelő időben megtalálja a kiadóját és elinduljon a maga útján. Legyen részese ennek az útnak Ön is, kedves Olvasó!

Erdélyi Lili Ada további könyveiről, képeiről, személyiségelemzéseiről a remekemberek.hu weboldalon olvashat bővebben.

Elérhetőségeink:

info@napkapuja.hu
vagy a kiadó elérhetősége itt.